O mnie

alt text Anna Dreszer - jestem psychologiem, psychoterapeutą. Pracuję w nurcie terapii systemowej. Jestem w trakcie certyfikacji psychoterapeutycznej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Jestem członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

W swoim gabinecie pracuję z klientami indywidualnymi oraz rodzinami, doświadczającymi trudnych momentów w życiu. Mam również bogate doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. Koncetrując się na zasobach, które tkwią w każdym człowieku, uwzględniając system, który jest naszym codziennym tłem, pomagam w zrozumieniu znaczenia kryzysów i towarzyszę w procesie rozwoju.

Jestem miłośniczką aktywnego trybu życia- w czasie wolnym zajmuje mnie joga, bieganie, podróże. Od niedawna realizuję się również w roli mamy.


Doświadczenie

Dyplom magistra psychologii uzyskałam na Uniwersytecie Wrocławskim (2009r.). Ukończyłam studia podyplomowe z socjoterapii (2010r.- Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu). Oprócz terapii zajmuję się diagnozą dzieci i terapią rodzin pracując w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej we Wrocławiu.

Posiadam doświadczenie w pracy dydaktycznej i szkoleniowej. Pracowałam na stanowisku wykładowcy w Centrum Edukacji Nauczycielskej- Uniwersytet Wrocławski. Prowadziłam liczne szkolenia dla nauczycieli. Współpracuję z PWT prowadząc zajęcia na podyplomowych studiach z Psychoterapii we Wrocławiu.

Od kilku lat współpracuję z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siechnicach, gdzie prowadzę konsultacje psychologiczne dla rodzin, terapię psychologiczną dla dzieci, grupy socjoteraputyczne oraz warsztaty dla rodziców.


Terapia

Psychoterapia jest formą pomocy bazującą na kontakcie międzyludzkim. Jest obiektywnym, profesjonalnym działaniem pomagającym przetrwać kryzysy pojawiające się w życiu każdego człowieka. Często bywa procesem poszukiwania w sobie odpowiedzi na kluczowe pytania, skoncentrowanym na wspieraniu osobistego rozwoju jednostki. Pełni również funkcję leczniczą- wspierając osoby cierpiące na różnorodne zaburzenia emocjonalne np. depresję czy zaburzenia lękowe.

Powody, dla których ludzie zgłaszają się do psychoterapeuty są niezwykle zróżnicowane- rozwód, utrata bliskiej osoby, zaniżone poczucie własnej wartości, poszukiwanie sensu życia, chęć poradzenia sobie z doświadczoną traumą, dążenie do poprawy komunikacji wewnątrz rodziny i wiele innych.

Pracując zarówno w klientem idywidualnym jak i z rodzinami opieram się na relacji psychoterapeuta- klient. W bezpiecznej atmosferze pomagam w odkrywaniu zasobów, nadawaniu nowych znaczeń i rozwiązywaniu przeżywanych problemów osobistych.


Szkolenia

Dla placówek oświatowych

Od 2010r. zajmuję się również prowadzeniem szkoleń i warsztatów. W tym szkoleń dla placówek oświatowych- rad pedagogicznych szkół i przedszkoli. Dopasowuję tematykę, metody pracy i czas trwania szkolenia do indywidualnych potrzeb jednostki oświatowej.

Przykładowe tematy dotychczas przeprowadzonych szkoleń i warsztatów

"Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych"
"Jak wspierać uczniów z ADHD i ADD"
"Socjoterapia jako forma pracy z uczniem w szkole"
"Problem samookaleczania się i samobójstw wśród dzieci i młodzieży"
"Interpretacja zaleceń zawartych w opiniach PPP"
"Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej"
"Jak pracować w szkole z 6-latkiem- z perspektywy psychologicznej"
"Komunikacja interpersonalna w szkole"

Warsztaty dla rodziców

Prowadzę spotkania psychoedukacyjne dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym zarówno w formie krótkich prelekcji (np. w ramach zabrań z rodzicami organizowanych przez szkoły) jak i dłuższych treningów doskonalenia umiejętności wychowawczych.

Przykładowe tematy dotychczas przeprowadzonych spotkań i warsztatów

"Warsztat umiejętności wychowawczych- dla rodziców dzieci małych i dużych"
"Jak zachęcić dziecko do współpracy- warsztat budowania motywacji"
"Rozwiązywanie problemów i konfliktów w domu"
"Mój 6-latek idzie do szkoły- o wspieraniu rozwoju dziecka"

Oferta

Terapia

Spotkania terapeutyczne trwają 50 minut. Najczęściej odbywają się raz w tygodniu. Koszt to 120 zł za sesję.

W przypadku pracy z parą/ małżeństwem lub całą rodziną możliwe jest ustalenie spotkań trwających 60-75 minut, koszt to 150 zł.

Istnieje również możliwość zgłoszenia się na terapię rodzinną lub terapię pary prowadzoną przez dwóch terapeutów, koszt to 200 zł za sesję trwającą 75-90 minut.


Konsultacje psychologiczne

Istnieje możliwość umówienia się na konsultację psychologiczną - jest to od 1 do 3 spotkań. Koszt 100 zł za każde spotkanie.


Diagnoza psychologiczna

Liczba spotkań, czas ich trwania i cena ustalane są indywidualnie z klientem. Zajmuję się diagnozą psychologiczną zarówno dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. Spotkania diagnostyczne mogą koncentrować się zarówno na ocenie rozwoju poznawczego jak i wyjaśnianiu przyczyn zachowań i właściwości psychicznych. Istnieje możliwość otrzymania pisemnej diagnozy na podstawie informacji zebranych w wywiadzie i badaniu psychologicznym.

Pisemna informacja/opinia psychologiczna sporządzona na podstawie spotkań diagnostycznych kosztuje 50zł.


Szkolenia i warsztaty

Czas trwania szkolenia oraz jego koszt ustalany jest indywidualnie w zależności od potrzeb klienta.


Kontakt

Gabinet Relacje Anna Dreszer
Telefon: +48 532 160 444
E-mail: a.szymanska@outlook.com


Adres gabinetu

Aleja Jana Kochanowkiego 19
51-602 Wrocław